• TRẦN NGỌC DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ LSVN; ĐHSP Sử - Chính trị.
  • Điện thoại:
   0836014242
  • Email:
   tndung.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Từ tháng 8/2015 - tháng 5/2018: Phó hiệu trưởng. Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn;

   - Từ ngày 22/5/2018: Hiệu trưởng.

 • Lê Dương Thị Cầm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0911363567
  • Email:
   ldtcam.thpt.nk@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ 02/11/2020 đến nay: Phó Hiệu trưởng. Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn.

 • ĐỖ MINH HOÀNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Lịch sử
  • Email:
   dmhoang.thpt.nk@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Hiệu trưởng nhà trường từ tháng 11/2013 đến tháng 5/2018.

   - Từ ngày 17/5/2018, nghỉ hưu.

   - Địa chỉ nghỉ hưu: khu phố Long Hải, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu.

   - Đã mất: ngày 01/12/2019 (06/11/2019 AL).

 • BÙI XUÂN TÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NGUYÊN PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân QLGD; CĐSP - Toán
  • Điện thoại:
   0905.363.204
  • Email:
   xuantungnk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tháng 12/2012 - 11/2013: Phó hiệu trưởng phụ trách;

   - Từ tháng 11/2013 đến nay: Phó hiệu trưởng. Lĩnh vực phụ trách: cơ sở vật chất.

   - Từ ngày 02/9/2019, nghỉ hưu.

Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 13
Tháng 09 : 1.023
Năm 2021 : 11.290