• Nguyễn Thị Hồng Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0913.135.541
  • Email:
   nthlieu.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Quà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0974.530.199
  • Email:
   ntqua.thpt.pct@phuyen.edu.vn
 • Phan Văn Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0124.822.8096
  • Email:
   pvhoang.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0934.915.980
  • Email:
   nthue.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
 • Phạm Đồng Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0168.299.3349
  • Email:
   dongthuongnk@gmail.com
 • Trần Thành Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán -Tin
  • Điện thoại:
   0886 69 89 79
  • Email:
   ttcong.thpt.nk@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Kim Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0918.110.911
  • Email:
   kimhongnk99@gmail.com
 • Lê Thị Kim Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0121.830.7211
  • Email:
   lethikimdung79@gmail.com
 • Phạm Trọng Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0129.555.2890
  • Email:
   phuocnk04@gmail.com
 • Phan Hà Vĩ Khương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0127.860.8678
  • Email:
   phanhakhuong@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 16
Tháng 09 : 1.004
Năm 2021 : 11.271