LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH TRƯỜNG THCS và THPT NGUYỄN KHUYẾN

- Tiền thân là trường THCS Nguyễn Khuyến, trực thuộc phòng GD-ĐT thị xã Sông Cầu.

- Trường THCS Nguyễn Khuyến được thành lập năm 1995.

- Từ năm 1995 đến tháng 12/2012: Trường mang tên trường THCS Nguyễn Khuyến.

- Ngày 27/12/012, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 2213/QĐ-UBND thành lập trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp trường THCS Nguyễn Khuyến thuộc thị xã Sông Cầu.

- Từ năm học 2013 - 2014, trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến chính thức tuyển sinh và giảng dạy bậc THPT cùng với bậc THCS.